THỊ XÃ VĨNH CHÂU THỰC HIỆN TỐT VIỆC TRAO ĐỒI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Ngày 03/9/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1368/QĐ-TTg Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để mẫu thẻ mới này được đưa vào triển khai trên thực tế. 
 
  Năm 2021 thị xã Vĩnh Châu tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan ban ngành thị xã và UBND các xã, phường; công tác triển khai xây dựng Chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh được thị xã Vĩnh Châu thực hiện khá tốt. Đến nay, Văn phòng HĐND và UBND thị xã và các cơ quan chuyên môn thị xã đã thực hiện tốt việc trao đổi các văn bản điện tử trong nội bộ và giữa các cơ quan .
 
Hiện nay 100% cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng chữ ký số trong giao dịch; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ đã thực hiện tích hợp và phần mềm Quản lý văn bản và điều hành để thực hiện ký số phục vụ trao đổi liên thông văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng. Đến nay các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức của thị xã đều khai thác, sử dụng tốt các phần mềm đã được trang bị.  Kết quả có 3.596 văn bản được trao đổi thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chiếm 85,04% văn bản phát sinh.
 Về triển khai sử dụng thư điện tử cũng được cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thị xã thực hiện hiệu quả và đăng nhập thường xuyên. Việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thị xã qua hệ thống được thực hiện tốt, xử lý công việc nhanh chóng, hạn chế sao gửi bản giấy từ đó góp phần hạn chế thời gian và kinh phí góp phần ứng dụng có hiệu quả Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước./.

Chí Thanh
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                
 
                                                                                                                                                
 
Bản đồ hành chính 
Thông báo mới


Thống kê truy cập
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 272
 • Trong tuần: 2 002
 • Tất cả: 324848
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu
  Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
  Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.