HỘI NGHỊ BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 11, KHÓA XII CỦA ĐẢNG
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 124 điểm cầu từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu thị xã Vĩnh Châu có ông Nguyễn Thanh Bình – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Nguyễn Văn Khởi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, ông Phan Thanh Hiếu – Nguyên Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu, ông Trần Hoàng Thắng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội; các hội đặc thù; các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn thị xã, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thị ủy.


Hội nghị tại điểm cầu thị xã Vĩnh Châu
Tại Hội nghị các đại biểu nghe đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cụ thể là các nội dung về Dự thảo báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Đồng chí đã thông tin về nội dung Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022; Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 07/10 đến ngày 12/10 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Qua thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11, đồng chí Lâm Văn Mẫn  - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị và yêu cầu cấp ủy các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo yêu cầu của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                              Tin, Ảnh: Văn Sanh (Đài TTTXVC)


                                                                                                        
Bản đồ hành chính 
Thông báo mới


Thống kê truy cập
 • Đang online: 28
 • Hôm nay: 430
 • Trong tuần: 2 100
 • Tất cả: 528412
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu
  Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
  Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.