HỌP ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MỞ RỘNG THƯỜNG KỲ THÁNG 5/2020
Ngày 5 tháng 6 năm 2020, ông Trần Hoàng Thắng - Phó Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân thị xã thường kỳ nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, bà Triệu Thị Ngọc Diễm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. 
 
Hình lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Vĩnh Châu dự họp thường kỳ 
tháng 5 năm 2020
Trong tháng 5, thị xã Vĩnh Châu tiếp tục xuống giống trồng màu được 470 ha, nâng tổng số đến nay là 9.117 ha, đạt 84,42% kế hoạch, sản lượng thu hoạch đến nay là 197.610 tấn, đạt 97,10% kế hoạch. Nuôi trồng thủy sản đã thả nuôi trong tháng 3.411 ha, nâng tổng số thả nuôi đến nay 6.187 ha, đạt 27,71% kế hoạch. Sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng là 2.966 tấn, nâng sản lượng từ đầu năm đến nay là 23.010 tấn đạt 25,57% kế hoạch. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tổng hợp các nguồn lực đầu tư, từ đầu năm đến nay là 111.396 triệu đồng, giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 29/4/2020 là 54.725 triệu đồng, đạt 49% kế hoạch. Chỉ đạo xã Vĩnh Hải hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Công tác thủy lợi, thủy lợi nội đồng trong tháng thực hiện 73 công trình, kết quả từ đầu năm đến nay đã thực hiện xong 276 công trình, với chiều dài 179,9 km, khối lượng 436.586 m3, đạt 111,84% kế hoạch, giá trị quy tiền 10.914 triệu đồng. Đã nâng cấp, sửa chữa 19 trạm, hệ cấp nước sinh hoạt, lắp đặt cấp thêm 546 hộ, nâng tổng số là 15.649 hộ lắp đặt sử dụng. 
Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, tổng hợp danh sách và thực hiện chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; đến nay tình hình học sinh ở các cấp học đã quay trở lại lớp ổn định. Hỗ trợ tiền ăn của học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP với 15.124 lượt học sinh, với số tiền 29.754 triệu đồng; Thực hiện rà soát, phân định các xã, ấp vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025; xây dựng mô hình điểm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số tại Phường 2. Chỉ đạo rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức dân tộc, giai đoạn 2020-2025. Xây dựng kế hoạch tọa đàm “Xây dựng gia đình văn hóa vươn lên thoát nghèo - xây dựng nông thôn mới” xã Vĩnh Hải năm 2020. 
Về quốc phòng, an ninh và xây dựng chính quyền: tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định. Trong tháng, lực lượng vũ trang và UBND xã, phường cùng phối hợp tuần tra bảo vệ an toàn trên địa bàn thị xã được 41 cuộc, có 257 lượt đồng chí tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện năm 2020 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức kết quả đạt 02 giải nhất, 02 giải nhì. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, trong tháng đã triệt phá 01 vụ 01 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại Khóm 2, Phường 1. Thi hành Quyết định của Tòa án đưa 05 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Sóc Trăng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm…
Tại cuộc họp các đại biểu cũng đã tập chung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả trong phát triển kinh tế như; nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là điện tích thả nuôi tôm, quản lý môi trường vùng nuôi; sản xuất màu; công tác đầu tư công và giải ngân các nguồn vốn; quản lý đất công; công tác kiêu gọi đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý hạ tầng giao thông nông thôn; thu ngân sách nhà nước; giám sát việc tri hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19; công tác phòng chống dịch bệnh; các bước chuẩn bị cho công tác tuyển chọn goị công dân nhập ngũ năm 2021 và đảm bảo an ninh trật, an toàn xã hội…

          Hình ông Nguyễn Văn Khởi – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Vĩnh Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp ông Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đề nghị các ban ngành thị xã, UBND các xã, phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ thả nuôi thủy sản sản theo khung lịch mùa vụ, quản lý môi trường; Tăng cường quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm ao bạc chưa xử lý nước thải, mà thải ra sông, kênh rạch; tăng cường quản lý nhà nước về đô thị, xây dựng, quản lý đất công; phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn; Giám sát chặt chẽ việc chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

                                                     Hình ông Trần Hoàng Thắng – Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp ông Trần Hoàng Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị ngành chuyên môn thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như:
Trên lĩnh vực Kinh tế:
- Các ngành, các cấp vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao để giúp bà con nông dân thả vụ nuôi tôm chính vụ năm 2020 đạt kết quả thành công cao. Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường vùng nuôi tôm, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiểm môi trường nguồn nước; bơm bùn, chất thải ra sông, kênh rạch làm ảnh hưởng tới môi trường; kiểm tra, quản lý chặt chẽ đầu vào và đầu ra sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. 
- Về xây dựng nông thôn mới: Giao các xã nông thôn mới tổ chức triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký; chuẩn bị tốt các điều kiện để xã Vĩnh Hải được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Về phát triển hợp tác xã: Giao các ngành chuyên môn nghiên cứu điều kiện của từng địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành lập mới các Hợp tác xã; đồng thời nâng cao chất lượng các Hợp tác xã đã thành lập.
- Về hoạt động thương mại, dịch vụ: giao các ngành chuyên môn, UBND các xã, phường có giải pháp tích cực để phát triển lĩnh vực này trong thời gian tới; nhất là đầu tư xây dựng mới các chợ.
- Giao UBND cac 1xa4, phường, phòng Quản lý đô thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, lấn chiếm lòng lề đường; đảm bảo mỹ quang đô thị và trật tự an toàn giao thông.
- Giao UBND xã Vĩnh Hải tăng cường công tác quản lý giá các dịch vụ ăn, uống tại khu du lịch sinh thái Hồ Bể; thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu du lịch. 
- Giao Chi cục Thuế thị xã phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường công tác thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Về đầu tư công: Các ngành chuyên môn, UBND các xã, phường tích cực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện những công trình, dự án trên địa bàn. Giao các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các công trình, dự án đẩy nhanh khối lượng thi công và tỷ lệ giải ngân phải đảm bảo đạt trên 60% trong tháng 6/2020. 
2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
- Giao UBND các xã, phường Khẩn trương thực hiện chính sách chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; đồng thời tìm hiểu, xác minh các trường hợp phản ánh, cầu thị lắng nghe, giải đáp thắc mắc cho người dân hiểu và tránh bỏ sót đối tượng.
- Giao Trung tâm Y tế thị xã, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Sóc Trăng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.
- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cần thiết để chăm lo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 trên địa bàn; tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường học.
3. Trên lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, xây dựng chính quyền:
- Giao Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp UBND các xã, phường kiểm tra các bước chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân; tiến hành đăng ký tuổi 17 cho thanh niên, nhằm kiểm tra lại nguồn chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2021. 
- Giao Công an thị xã tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức quyết liệt các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là ở những địa bàn trọng điểm.
- Giao Thanh tra thị xã phối hợp với UBND các xã, phường xem xét, rà soát những đơn thư còn tồn đọng, kéo dài và xem xét, xử lý dứt điểm.
 

 
 
                                              Tin, Ảnh: Văn Sanh, Hoàng Tấn
 

                                                                                                        
Bản đồ hành chính 
Thông báo mới


Thống kê truy cập
 • Đang online: 12
 • Hôm nay: 400
 • Trong tuần: 2 070
 • Tất cả: 528382
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu
  Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
  Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.