BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ VĨNH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6
Chiều ngày 28/9/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu tổ chức Hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có Bà Hồ Thị Cẩm Đào- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Ngô Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu - Chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có ông Lâm Tiến Thạch- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

   Trong 9 tháng đầu năm 2021 mặc dù còn gặp khó khăn do nhiều yếu tố tác động, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu đã tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và chủ động các nhiệm vụ trên tất cả lĩnh vực từ đó đạt được những kết quả nhất định như: diện tích thả nuôi thủy sản các loại là 21.489 ha đạt 75% kế hoạch năm, trong đó, diện tích nuôi tôm 16.886 ha, đạt 70% chỉ tiêu Nghị quyết,và diện tích tôm nuôi bị thiệt hại 383 ha, tỷ lệ thiệt hại 2,27%; Sản lượng thủy hải sản thu hoạch là 63.607 tấn đạt 66%, riêng sản lượng tôm nuôi 52.629 tấn, đạt 68% chỉ tiêu Nghị quyết; Diện tích gieo trồng màu đạt 104% kế hoạch, sản lượng màu đã thu hoạch là 229.643 tấn, đạt 112% chỉ tiêu Nghị quyết; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 556,62 tỷ đồng, đạt 79,52% chỉ tiêu Nghị quyết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6.390 tỷ đồng. Thu ngân sách được 34 tỷ 489 triệu đồng, đạt 69,53% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng kế hoạch vốn dâu tư công năm 2021 là 171 tỷ 789 triệu đồng, đến nay đà giải ngân được 109 tỷ 272 triệu đồng. Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong 9 tháng đầu năm, Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh đã công nhận thị xã Vĩnh Châu có 04 sản phẩm, nâng tổng sản phẩm OCOP của thị xã được công nhận lên 17 sản phẩm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt đến nay xã Lai Hòa và xã Lạc Hòa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định xã nông thôn mới và thị xã Vĩnh châu được Hội đồng thẩm định tỉnh bỏ phiếu đạt 100%, đang đề nghị Trung ương thẩm định công nhận thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; xã Vĩnh Hiệp được sở ngành tỉnh thẩm định đạt 24/26 nội dung của 5 nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.  
   Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, thị xã tổ chức tốt các hoạt động đảm bảo an toàn, tiết kiệm, chăm lo tốt cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn với tinh thần không để ai bỏ lại phía sau. Đã hỗ trợ tiền điện cho 2.093 hộ nghèo, với số tiền 577,66 triệu đồng, thực hiện chi hỗ trợ cho 8.348 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đợt 1, với số tiền là 12 tỷ 522 triệu đồng. Tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, với tổng số lượng gạo hỗ trợ 492,27 tấn và chi hỗ trợ cho 410 người bán vé số lẻ, với số tiền 615 triệu đồng. Lao động được qua đào tạo nghề là 2.130 lao động, đạt 57% chỉ tiêu, giới thiệu việc làm và tự tìm việc làm được 1.619 lao động và đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 được 14.077 mũi.  
Lĩnh vực vãn hóa, thông tin luôn được duy trì và phát huy, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo với việc triển khai các kế hoạch dạy và học gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID- 19, rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới 2021-2022.
Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh biên giới được đảm bảo. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện tốt, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tổ chức giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu giao và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 1.063 thanh niên đủ 17 tuổi đạt 100% kế hoạch. Mở 02 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt phá được 70 điểm với 670 đối tượng, đã điều tra làm rỏ 18 vụ phạm pháp hình sự với 27 đối tượng; triệt phá 15 vụ mua bán, tàng trử trái phép chất ma túy với 27 đối tượng.
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được triển khai nghiêm túc; đặc biệt, đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm qua việc phát triển được 91 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 4.100 đảng viên.    
  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị bà Hồ Thị Cẩm Đào- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ thị xã đã đạt được trong 9 tháng qua, từ đó cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế để thị xã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải nắm vững và hiểu rõ quan điểm chỉ đạo và tin thần phòng chống dịch của Trung ương, của tỉnh, không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Có các giải pháp cụ thể, hiệu quả để sau ngày 30/9 trở lại trạng thái bình thường mới thì hướng dẫn cụ thể để thích ứng an toàn, tổ chức thực hiện  các chính sách xã hội, an sinh xã hội và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Ban Dân vận, Mặt trận các đoàn thể thị xã tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn và tuyên truyền các vị Sư sãi, Chức sắc và đồng bào Khmer hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người nhân dịp Lễ Sen Đolta sắp tới. Tiếp tục lãnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả gắn với lợi thế của địa phương theo hướng sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch. Giám sát, kiểm soát tốt dịch bệnh và bảo đảm môi trường vùng nuôi tôm. Tiếp tục quan tâm phát triển các Tổ hợp tác, Hợp tác xã để phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương. Chủ động phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã dược cấp phép đầu tư trên địa bàn thị xã, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường. Tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt các chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo và chính sách cho lao động tự do và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, yều cầu địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm phục vụ hiệu quả kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định về công tác cán bộ, theo đó tại Quyết định số 428 ngày 15/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm- Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy để điều động đến cơ quan Tỉnh đoàn giới thiệu tham gia Ban Chấp hành - Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022.  
 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chúc mừng và mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm tiếp tục nỗ lực, cầu thị, gắn bó, trách nhiệm với công việc, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
 
 
 
Thực hiện:Chí Thanh
 
   
 

 
 
    
 
 
 
 
                
 
                                                                                                                                                
 
Bản đồ hành chính 
Thông báo mới


Thống kê truy cập
 • Đang online: 36
 • Hôm nay: 444
 • Trong tuần: 2 114
 • Tất cả: 528426
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu
  Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
  Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.