Văn kiện kỳ họp

Xem
STT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
     Văn Kiện chính thức kỳ họp thứ 10      
01 05/BB-HĐND Biên bản tóm tắt kỳ họp thứ 9 của HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND thị xã 16/12/2019  Xem
02 20/NQ-HĐND Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND thị xã 16/12/2019 Xem
03  21/NQ-HĐND  Nghị quyết tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020   HĐND thị xã 16/12/2019   Xem
 04 22/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương thị Vĩnh Châu năm 2020  HĐND thị xã  16/12/2019   Xem
05  23/NQ-HĐND  Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thị xã Vĩnh Châu   HĐND thị xã  16/12/219  Xem 
 06 Giải trình  Giải trình của Chủ tịch UBND thị xã tại kỳ họp thứ 9 - HĐND khóa XI  Chủ tịch UBND thị xã     Xem
 07 01/NQ-HĐND   Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã Vĩnh Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND thị xã  13/3/2020 Xem 
 08 02/NQ-HĐND   Nghị quyết kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND thị xã  13/3/2020 Xem 
 09 03/NQ-HĐND   Nghị quyết chuyển vốn ngân sách ủy thác cho phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội và Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân, thị xã Vĩnh Châu HĐND thị xã   13/3/2020 Xem 
    Văn Kiện chính thức kỳ họp thứ 11      
     Chương trình làm việc kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa XI ngày 17, 18 tháng 12 năm 2020      Xem
 01 03/BB-HĐND  Biên bản tóm tắt kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021      Xem 
 02 01/2020/NQ-HĐND  Nghị quyết sửa đổi bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 thị xã Vĩnh Châu      Xem 
03  07/NQ-HĐND  Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021      Xem 
 04 08/NQ-HĐND  Nghị quyết bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021      Xem 
 05 09/NQ-HĐND   Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Vĩnh Châu năm 2021       Xem 
06   10/NQ-HĐND  Nghị quyết tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020      Xem 
 07 11/NQ-HĐND   Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2019       Xem
 08 12/NQ-HĐND   Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020      Xem 
 09 13/NQ-HĐND  Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án nâng cấp hệ thống thoát nước trung tâm xã Hòa Đông       Xem
 10 14/NQ-HĐND   Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án các cầu trên tuyến đường Dù Hiên - Giầy Lăng Hòa Đông      Xem 
11  15/NQ-HĐND   Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn vốn kết dư ngân sách năm 2019 (thu vượt tiền sử dụng đất)      Xem
    Văn Kiện chính thức kỳ họp thứ 13      
01 05/BB-HĐND  Biên bản tóm tắt kỳ họp thứ 13 của HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021      Xem 
02  35/NQ-HĐND  Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021      Xem 
 03 36/NQ-HĐND Nghị quyết thu ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2021      Xem 
 04 37/NQ-HĐND  Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 thị xã Vĩnh Châu      Xem
 05 38/NQ-HĐND  Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã 
     Xem
 06 39/NQ-HĐND  Nghị quyết đầu tư dự án Trường Tiểu học Lạc Hòa 2, xã Lạc Hòa        Xem
 07 GT  Giải trình của Chủ tịch UBND thị xã tại kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa XI      Xem 
    VĂN KIỆN KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)       
01  01/BB-HĐND Biên bản kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề ) của HĐND thị xã       Xem 
 02 03/NQ-HĐND   Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
     Xem
 03 04/NQ-HĐND   Nghị quyết Về kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021     Xem 
04  05/NQ-HĐND   Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Lạc Hòa, 
xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
     Xem
 05 06/NQ-HĐND   Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Trường tiểu học Vĩnh Hải 2, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng     Xem 
 06 07/NQ-HĐND  Nghị quyết Về việc chuyển vốn ngân sách ủy thác cho Phòng giao dịch 
Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Vĩnh Châu
    Xem 
           
           
           
           
Thông báo - Hướng dẫn


Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 246
 • Trong tuần: 246
 • Tất cả: 184349
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu
  Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
  Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.