Văn kiện kỳ họp

Xem
STT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
     Văn Kiện chính thức kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026      
     Chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất của HĐND thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị xã    Xem 
01 09/BC-HĐND  Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế thị xã HĐND thị xã   24/6/2021 Xem 
02 10/BC-HĐND   Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Dân tộc, HĐND thị xã HĐND thị xã    25/6/2021 Xem  
03   11/BC-HĐND  Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã HĐND thị xã    25/6/2021 Xem  
 04 33/TTr-MTTQ-BTT  Tờ trình giới thiệu thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu nhiệm kỳ 2021-2026   UBMTTQ 24/6/2021  Xem 
 05 53/TB-MTTQ-BTT  Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021   UBMTTQ  24/6/2021 Xem 
06  16/BC-TA   Báo cáo tình hình, kết quả công tác thụ lý, xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 TAND thị xã  24/6/2021  Xem 
07  52/BC-VKS  Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021  VKSNS thị xã   22/6/2021 Xem 
08  08/TTr-HĐND    Tờ trình tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thị xã Vĩnh Châu, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND thị xã 28/6/2021  Xem 
 09 12/BC-HĐND   Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND thị xã HĐND thị xã  28/6/2021  Xem 
10  13/BC-HĐND  Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của tri gửi đến kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa XI  HĐND thị xã 28/6/2021  Xem 
11  09/TTr-HĐND  TỜ TRÌNH Dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu, năm 2022   HĐND thi xã 28/6/2021 Xem 
 12 14/BC-HĐND  Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu  HĐND thị xã  28/6/2021  Xem 
13  179/BC-UBND  BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021  UBND thị xã  25/6/2021  Xem 
 14 177/BC-UBND  BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021  UBND thị xã  22/6/2021  Xem
15  65/TTr-UBND  Tờ trình điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2021  UBND thị xã  29/6/2021  Xem 
 16 185/BC-UBND   Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 UBND thị xã  29/6/2021   Xem
17  186/BC-UBND   Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 UBND thị xã  29/6/2021  Xem 
 18 175/BC-UBND   BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 UBND thị xã  24/6/2021   Xem
 19 176/BC-UBND   BÁO CÁO Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021  UBND thị xã  24/6/2021 Xem 
 20 177/BC-UBND   BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 UBND thị xã   24/6/2021 Xem 
21  159/BC-UBND  BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2021   UBND thị xã 18/6/2021  Xem 
 22 187/BC-UBND   BÁO CÁO Kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 UBND thị xã  29/6/2021  Xem 
23  71/TTr-UBND  Tờ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2028 từ nguồn vốn kết dư ngân sách  UBND thị xã   30/6/2021 Xem 
24  72/TTr-UBND   Tờ trình bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn kết dư ngân sách năm 2020  UBND thị xã  30/6/2021  Xem
25  15/BC-HĐND  Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ nhất của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND thị xã  02/7/2021  Xem 
 26 74/TTr-UBND  ờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng  UBND thị xã  02/7/2021   Xem
27  16/BC-HĐND   Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 1, HĐND thị xã Khóa XII  HĐND thị xã 02/7/2021  Xem 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Thông báo - Hướng dẫn


Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 627
 • Trong tuần: 1 832
 • Tất cả: 203326
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu
  Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
  Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.